Anasayfa

Kitapdostu.com Bağış Kampanyası

Konu Başlıkları

 

DİKKAT:

GAZETELERİN HEDİYESİ

OLAN ANSİKLOPEDİLERİ

BAĞIŞ YAPMAMANIIZI

ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 

KİTAP BAĞIŞI:

Kitap bağışı yapmak isteyenlerden büyük beklentiler, yerine getirilemez beklentiler içine girmeden gayet basit olarak kitaplarınızı paketlemenizi ve kargo ile bize göndermeniz yeterli olacaktır. Bulunduğunuz il veya ilçe’nin sürat kargo şubesini aramanızı ve adımıza kargo ile göndermeniz yeterlidir.

Kitap bağışı için irtibata geçiniz:

Tolga Erman

Tolgaerman1@hotmail.com

 

Kargo adresimiz:

Erman Basım Yayın Dağıtım

Mecidiye Mahallesi Adıyaman Caddesi No:16/B Uzundere – Sultanbeyli – İstanbul

Telefon:  0216 498 89 18 – 0 551 204 95 20

 

KİTAP BAĞIŞI HAKKINDA:

Kitap Bağış Kampanyası İçin Uygulanan Bağış Prosedürü hakkında detaylı bilgi:

1-Kitap Bağışı İçin, Özel ve tüzel kişilerden, üniversite kütüphanesinin amacına ve  ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir. Koleksiyon geliştirme politikasına uygun olmayan kaynaklar kabul edilemez.

2- Kaynakların seçiminde göz önünde tutulan noktalar :

-Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb. nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 yıldan eski olanları kabul edilmez. Sosyal Bilimler ve Sanat dalları dışındaki kaynakların yayın yılı ise son 5 yıldan eski olmamalıdır.(Ancak el kitabı, ansiklopedi, vb. başvuru niteliğinde ve/veya bilimsel anlamda genel geçerliğini koruyan özellikte yayınlar için bu süre esnetilebilir.)

-Ders kitaplarının dışındaki kaynaklar kütüphane koleksiyonunda var olmayan kaynaklar olmalıdır.

-Süreli Yayınların sayılarında devamlılık sağlanmalıdır .

-Ansiklopedi vb. çok ciltli eserlerin bütünlük oluşturması gerekmektedir.

Koleksiyona katılmayacak kaynaklar:
– Gazeteler(ESKİ GAZETE VE MECMUA BAĞIŞ YAPILABİLİR)
– Dergi makalelerinin ayrı baskıları
– Kopya edilen kaynak/lar (Fotokopi vb.)

3- Bağış yapmak isteyen/lerin  yaptıkları başvuru üzerine Kitapdostu bağışı kargo yolu ya da nakliye yolu ile aldırarak kitapları kendi bünyesine çeker burada kitaplar konularına veya sınıflara göre tasnif edilip, yurdun her köşesinde bulunan Anasınıfı, İlk Öğretim, Lise vb. okullara kargo yolu ile ulaştırır.

6- Kitapdostu yapılan bağışı koleksiyonuna ekleyip eklememe ve Hangi okula sevk edeceği konusunda sınırsız karar verme yetkisi vardır. İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da kitap bağışının amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb. nin başka bir yardımda değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda kitapdostu tarafından yönlendirilebilirler.

7- Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından Kitapdostu  Kitap Yardım Kampayasına amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik ise bağış olarak kabul edilemez.

8- Bağış sahiplerine, yapılan bağış için sadece bağışının alındığına dair yazı verilir. Yapılan bağışın nereye veya ne zaman yapılacağına Kitapdostu karar verir.

9- Bağış sahipleri isterse, Kitapdostu’na bağışta bulunduğunu belirten adının ve soyadının yer aldığı bir mühür yaptırarak kitapdostu’na teslim eder, bu mühür, kitapdostu tarafından bağışlanan yapıtların iç kapağına bastırılır.

10- Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, Kitapdostu bağış sahip/lerine, bağışlanan eserleri içeren bir listeyle birlikte resmi teşekkür mektubu gönderir.

11- Yukarıda açılımı yapılan Bağış Politikası dışında koşullu bağış vb. politika dışı talepler kabul edilemez.

Diğer Bağış Türleri, Destek Türleri:

VASİYET BAĞIŞI:

Vasiyet bağışı ölüme bağlı bir tasarruf şekli olan vasiyetname ile yapılan bir bağış şeklidir. Vasiyet bağışı ile bağışçı düzenlediği vasiyetname ile belirlediği mal veya hakların ölümünden sonra belli bir kişi/kuruma intikal etmesini istediği şeklinde iradesini belirtir. Vasiyetteki bu irade uyarınca vasiyet bağışçısının vefatından sonra vasiyetnamesinde belirttiği mal ve haklar belirttiği kişi/kuruma intikal eder.

Vasiyet bağışı Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

Ayni Bağış:

Ayni Bağış:

Ayni bağış topluma daha fazla katkı sunabilmek için (gayrimenkul, araç, kitap, ofis araçları, vs) her türlü ayni bağışı kabul etmektedir.

Ayni Bağış Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

Nakdi Bağış:

Nakdi bağış:

Kitapdostu Bağış Kampanyasını takdir ediyorsanız lütfen bağış yaparak bize destek verin. Hizmetlerimizi daha geniş alanlara bağışlarınız ve desteklerinizden alacağımız güçle daha geniş alanlara taşıyabilelim. Bağış Yaparken dekonta mutlaka açıklama yazınız.

(Kitap bağışı yapmak için 1 kitap bedeli 10 TL)

 

 

İSTANBUL – SULTANHAMAM – 9040

Hesap Sahibi: Erman Basım Yayın Dağıtım Tolga Erman

Hesap Kur Tipi: TL

Hesap No.: 2457834-351

IBAN Numarası: 520013400000245783400004

Denizbank

Nakti bağış Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

 

Gayrimenkul Bağışı:

Gayrimenkul bağışı:

Kitap bağışı çalışmaları halen çok dar bir mekanda büyük zorluklar, büyük fedakarlıkla yürütülmektedir; kitap bağışı çalışmalarını yürütecek bir geniş bir mekana acil olarak ihtiyaç duymaktadır. Gelen kitapların depolanması ve tasnifi transferine kadar Kitapdostu kendi bünyesindeki depoda halen görevi sürdürmekte olup bu görevler ve kültür hizmeti verebilmek için gayrimenkul bağışlarınıza ihtiyaç duymakta.

Gayrimenkul bağış Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

Araç Bağışı:

Araç bağışı:

Özellikle kitap bağışlarının toplanması, teslim edilmelerinde büyük zorluklar yaşanmakta, çalışmalar insanüstü emek ve fedakarlıklarla yürütülmektedir. Çalışmaların yürütülmesinde kullanılmak üzere araçlara acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul içerisinde defalarca başvuru yapılmasına rağmen kitap bağışlarını toplayamayıp bağış için başvuranlara maalesef gerekli kadar destek olamadık. Kargo ile alınan kitaplarda maalesef kargo şirketinin bize büyük maliyetler çıkarması dışında alımın zamanında yapılmaması veya alım yaparken çıkardıkları zorluklar nedeniyle kitap bağışı için araba bağışına ihtiyaç duymaktayız.

Araba bağış başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

 

Sponsorluk:

Kitapdostu kitap bağışı için sponsor olabilirsiniz.

Kitapdostu kütüphane

Kitapdostu Kitapevi

Kitapdostu kitap bağışı kargo

Kitap basım sponsorluğu( Kitap Sponsoru )

Öğrenci Bursu İçin (Kurumunuz doğrudan da verebilir. İstenildiği taktirde başvuru yapan kişilerin bilgileri paylaşılmaktadır.)

 

Bağışları Şahsen de adresimize yapabilirsiniz:

Erman Basım Yayın Dağıtım – Tolga Erman

Mecidiye Mahhallesi Adıyaman Caddesi No:. 16 / B Uzundere – Sultanbeyli – İstanbul

0 216 498 89 18 – 0 551 204 95 20

 

Bağış almak için Lütfen yazılı başvuru yapınız. Kayıtlara giren her başvuru mutlaka değerlendirilir. Ancak şartlar elverdikçe bize gelen bağışlar 15 gün içerisinde tasnif edilip ilgili bağış verene bilgi verilerek bağış isteyen kuruluşa gönderilecektir.

Okul için istenen bağışta mutlaka okul adresine teslimat yapılır.

Burs başvurusu için banka hesap numarası, son alınan karne veya not transkript belgesi.

Tolga Erman

Tolgaerman1@hotmail.com

 

Kitap Bağışı,  kitap bağışı ücretsiz kargo, kitap bağışı yapılacak yerler, kitap bağışı yapmak istiyorum, kitap bağışı yapan yayınevleri, kitap bağışı alan yerler, kitap bağışı almak istiyorum, kitap bağış, kitap bağışı yapmak, kitap bağışlamak, kütüphane bağışı, okul bağışı, kitaplar bağışlamak, Kitap Bağışı Yapmak İçin Başvurunuz.  Kitap bağış, kitap bağışı yapmak, kitap bağışlamak, kütüphane bağışı, okul bağışı, kitaplar bağışlamak, Kitap Bağışı Yapmak İçin, kitap bağışı ücretsiz kargo,kitap bağışı yapılacak yerler,  kitap bağışı yapmak istiyorum, kitap bağışı yapan yayınevleri, kitap bağışı alan yerler, kitap bağışı almak istiyorum,  kitap bağışı alan yerler, kitap bağışı yapılacak yerler, kitap bağışı kampanyası, kitap bağışı yapmak istiyorum, kitap yardımı yapmak istiyorum, kitap bağışı ücretsiz kargo, kitap bağışlamak isteyenler

 

Vasiyet Bağışı:

Vasiyet bağışı ölüme bağlı bir tasarruf şekli olan vasiyetname ile yapılan bir bağış şeklidir. Vasiyet bağışı ile bağışçı düzenlediği vasiyetname ile belirlediği mal veya hakların ölümünden sonra belli bir kişi/kuruma intikal etmesini istediği şeklinde iradesini belirtir. Vasiyetteki bu irade uyarınca vasiyet bağışçısının vefatından sonra vasiyetnamesinde belirttiği mal ve haklar belirttiği kişi/kuruma intikal eder.

Vasiyet bağışı Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

DİKKAT: 

GAZETELERİN HEDİYESİ 

OLAN ANSİKLOPEDİLERİ 

BAĞIŞ YAPMAMANIIZI 

ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 

 

Ücretli Kitap Yardımı:

Kitap satın alıp yardım göndermek için
Yardım satın alacak kişi isteğine bağlı kalarak kitaplar tek tek bağış yapan kişiler adına mühür yaptırılıp mühürlenir ya da kaşe yapılır. Bağış yapan Kişinin adına dilemiş olduğu okul veya bölgeye gönderilir. Eğer bağış yapan kişi bağış için bir tercih yapmaz ise listede başvuru yapmış kurumlar bağış sahibi ile paylaşılarak bağışlar adresine gönderilir.

İlk Öğretim Kitap Yardımı İçin:

100 Temel Eser İlk Öğretim Set (100 kitap set)

Orta Öğretim Kitap Yardımı İçin:

100 TEMEL ESER ORTA ÖĞRETİM SET (100 KİTAP SET)

Lise Kitap Yardımı İçin:

100 TEMEL ESER LİSE SET (100 KİTAP) – 100 Temel Eser Lise Seti

Adınıza Kütüphane Kurulumu İçin Başvurunuz:

Kitap sever okur isterse adına isterse bağış yaptığı yere tüm malzemeleri ile kütüphane kurulumu yapılabilir. Adresinizden ayrılmadan istediğiniz miktarda istediğiniz kadar kitap alınarak kurulum yapılarak anahtar teslim kütüphane oluşumu Erman Basım Yayın Dağıtımı aracılığı ile sizlere sunulmuştur. Bu kütüphane kurulumu bütçesi sözleşme ile kesinleştirilerek yapılır. 

Kurumsal Kütüphane Kurulumu İçin Başvurunuz:

Kurumunuz için gerekli olacak tüm eserlerin bir araya getirilebileceği, Kütüphanecilik görevlileri tarafından hazırlanır ve düzenlenir bu işlem kurumunun isteği üzerine herhangi bir sınırlama olmaksızın tamamen kurumun istekleri baz alınarak hazırlanır. (Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölümü)

Başvuru İçin:
Tolga Erman
Tolgaerman@kitapdostu.com
0551 204 95 20
0216 498 89 18
Mecidiye Mahallesi Adıyaman Caddesi No: 16 / B Sultanbeyli - İstanbul - Türkiye

BAĞIŞ TÜRLERİ:

Ayni Bağış:

Vasiyet Bağışı:

Nakdi Bağış:

Gayrimenkul Bağışı:

Araç Bağışı:

 

Dünyada bağış yapan kuruluşlardan örnekler:(Bilgi amaçlıdır.)

PETROL VE ENERJİ

ExxonMobil  – ExxonMobil, geçmişte birlikte çalıştıkları organizasyonlara katkıda bulunur. Eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili nedenlerle dünyadaki yerel kuruluşların yanı sıra kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım etmeye odaklanırlar.

Valero – Valero Enerji Vakfı, eğitim, sağlık, sanat ve kültür ve temel ihtiyaçlar dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yerel organizasyonları desteklemek için ortalama 16 milyon dolar katkı sağlıyor.

Chevron  – Chevron kar amacı gütmeyen kuruluşlara eğitim ve sağlıkla ilgili nedenlerle yardımcı olmaktadır. Öğretmenlere ve okullara malzeme için ihtiyaç duydukları fonları almalarına yardımcı olan Fuel Your School programı ile dünya genelinde 80 milyon doların üzerinde eğitime yatırım yaptılar.

Marathon Petroleum – Marathon Petroleum Corporation, faaliyet gösterdikleri toplulukların sağlığını ve canlılığını arttırmaya ve yatırım yapmaya inanır. Ohio, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan ve Teksas’taki yerel organizasyonlara yardım eder.

Conoco Phillips – Conoco Phillips her yıl 1 Nisan – 31 Temmuz arasında bağış taleplerini kabul eder. Bu petrol ve gaz şirketi, dört kategorisinden birine uyan kuruluşları destekleyecek: eğitim, sağlık ve güvenlik, doğal kaynaklar ve sivil sanat.

Chesapeake Enerji – Chesapeake Enerji, dört temel alana odaklanan kuruluşlarla ortak çalışır –  STEM eğitimi, çevre, acil durum ve afet müdahalesi ve toplum gelişimi. Kuruluşlar maddi katkı veya ayni bağış talep edebilir.

Amerikan Elektrik Gücü – Amerikan Elektrik Gücü (AEP), özel ve devlet okulları için ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve eğitimi geliştirmek için özel programlar düzenler. Katkısı almaya hak kazanmak için, kar amacı gütmeyen kuruluşunuz AEP’nin hizmet bölgelerinden birinde bulunmalıdır.

Duke Energy – Duke Energy’nin üç yatırım önceliği vardır: eğitim, çevre ve toplum etkisi. Duke Enerji Vakfı, 30 milyon doların üzerinde hayırsever yardımda bulundu ve kurumları desteklemeye devam ediyor.

Hakimiyet – Her kar amacı gütmeyen kuruluşa ortalama 8,000 dolar veren Dominion, öncelikli olarak hizmet verdikleri alanlarda kuruluşlara hibeler sunar. Özel bir programa sahipler –  Çevre Eğitimi ve Yönetişim hibe programı –  özellikle devlet okullarına ve özel okullara katkıda bulundukları.

BP  – BP Vakfı, STEM eğitimi, ekonomik gelişme, çevre sorunları ve insani yardım konularında görevli organizasyonlara destek sunar. Ancak, yalnızca BP şirketleri tarafından gönderilen istekleri destekliyorlar.

ÇOCUK OYUNCAKLARI

Brilliant Sky Oyuncak ve Kitaplar  –  Brilliant Sky Oyuncak ve Kitaplar, organizasyonlardan etkinlik ve projeler için ayni bağış taleplerini kabul eder. Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz çevrimiçi veya mağaza içi başvuruda bulunabilir.

Mattel  –  Mattel her yıl 1 Ocak – 30 Eylül arasında oyuncak bağış taleplerini kabul eder. Uygun kuruluşlar ABD’deki çocuklara hizmet etmek zorundadır. Ancak, Mattel okullardan, üniversitelerden, kreşlerden veya dini organizasyonlardan gelen talepleri kabul etmemektedir.

Oyuncaklar “R” Bize – Oyuncaklar ”R” Bize Çocuk Fonu hizmet verdikleri topluluklardaki kuruluşlara destek sağlar. Ayni bağışların yanı sıra parasal katkılar da sunuyorlar.

LEGO –  LEGO, çocukların oyun oynamasını, öğrenmesini ve yaratıcılığını teşvik eden, marjinal ve savunmasız çocukları destekleyen organizasyonları ve projeleri destekler. LEGO maddi katkı sağlamaz; Tüm bağışları ayni hediyeler şeklindedir.

Crayola –  Crayola Cares programı sanat, eğitim, sağlık ve refah ve sivil işlere hizmet eden kuruluşlara fon sağlamaya yardımcı olur. Organizasyonlar Pennsylvania veya New Jersey’de bulunmalıdır.

Build-A-Bear – Build-A-Bear’in amacı, çocuklara yardım, güçlendirme, kabul etme ve saygılı takım oyuncuları olma konusunda ilham vermektir. Ayni bağışlar veriyorlar ve 5.000 ila 50.000 dolar arasında bağış yapıyorlar.

JAKKS –  JAKKS Cares Foundation, ayrıcalıklı çocuklara hizmet veren kuruluşlara, doğal afetleri takip eden ailelere, tatil ve okula dönüş programlarına katkıda bulunmaya odaklanmaktadır.

Hasbro –  Hasbro, hastaneler ve barınaklar dahil olmak üzere çocuklara bakım sağlayan kar amacı gütmeyen organizasyonları desteklemek için Hediye Hediye programı hazırladı. Ancak, istenmeyen bağış taleplerini kabul etmiyorlar.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ

General Motors – General Motors Vakfı’nın amacı, STEM eğitimi, araç ve yol güvenliği ve sürdürülebilir topluluklar aracılığıyla dünya genelinde ekonomik büyümeyi teşvik etmektir. Afet yardımı ve topluluk hibeleri şeklinde destek sunarlar.

Ford Motor Şirketi  – Ford Motor Şirketi, ihtiyacı olan kuruluşlara toplam 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Toplumsal yaşam, eğitim ve motor güvenliği ile ilgili nedenleri olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilir.

Toyota – Toyota ABD Vakfı, eğitim kalitesini artırmak istiyor ve kar amacı gütmeyen kurumları da benzer görevlerle destekliyor. Vakfın kurulu bir başvuruyu değerlendirdiğinde, önemli bir ihtiyaç, yenilik ve yaratıcılık ile programın sonuçları ölçme yeteneğini arar.

Nissan – Nissan Vakfı, 27 kar amacı gütmeyen kuruluşa toplam 700.000 ABD doları hibe kazandırdı ve hala kar amacı gütmeyen kuruluşlara kültürel çeşitlilik, eğitim ve sanatın merkezini oluşturan misyonları desteklemeye devam ediyor.

Honda  –  Honda’nın yaşadığı yerel topluluklara yardım etmek için Amerikan Honda Vakfı kuruldu. Honda, yaratıcı, yaratıcı, ileri görüşlü ve yenilikçi organizasyonları destekliyor.

BMW – BMW, eğitim ve kültüre odaklanan kuruluşları desteklemektedir. Kurumsal bir sponsorluk başvurusu yapmak için, kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun BMW ortaklarının yaşadığı ve çalıştığı topluluklara hizmet etmesi gerekir.

Chrysler – Fiat Chrysler Otomobil Vakfı gençlik gelişimi, eğitim, askeri ve kıdemli yardım ve toplum hizmeti konularında misyonları olan organizasyonlara yardımcı olmaktadır. Ancak, finansman başvuruları sadece davetle kabul edilir.

Mercedes-Benz  – Mercedes-Benz, sürdürülebilirlik ve askeri desteğe odaklanan organizasyonların yanı sıra, eğitimle ilgili sebeplere hibe vererek faaliyet gösterdiği toplulukları desteklemektedir.

PERAKENDECİLER

Amazon  –  Amazon kar amacı gütmeyen kuruluşlar için birkaç farklı hibe seçeneği sunar. Az kalmış topluluklara Kindles teklif ediyorlar, Amazon Yerel Sevgisi ile örgütlere geri dönüyorlar ve afet yardımı konusunda yardım sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunuyorlar.

American Eagle  – American Eagle, lise ve hayırsever bir nedeni olan kolej destekli etkinliklere 25 dolarlık hediye kartı bağışladı. Ayrıca, korumaya, kadınların sağlığına ve gençlerin güçlendirilmesine odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşların seçilmesi için finansal yardımlarda bulunurlar.

Costco –  Costco’nun bağış programı özellikle çocuklar, eğitim veya sağlık ve insani hizmetlere odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yöneliktir. Kuruluşun aynı zamanda bir Costco mağazasıyla aynı mahallede olması gerekir.

Dick’in Spor Eşyaları  –  Dick’in Spor Eşyaları, spor takımlarına ve liglere ve ayrıca bulundukları topluluklardaki açık hava eğlence organizasyonlarına nakit bağışlar ve sponsorluklar sunmaktadır.

eBay –  eBay, “eBay for Charity” programı ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunuyor. Satıcılar, ürün satışlarının bir kısmını belirli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlamayı seçebilirler. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ayrıca çevrimiçi açık artırmalarını eBay sitesinde barındırabilir.

Gap – Gap, bir Gap çalışanı hayır kurumuna bağışta bulunduğunda, gönüllü olarak veya gönüllü olarak çalıştığında, kar amacı gütmeyen kuruluşlara eşleştirme hibeleri, gönüllü hibeleri ve yönetim kurulu hizmeti hibeleri sunar. Hibe tutarları 150 ile 10.000 dolar arasında değişmektedir.

JC Penney  –  JC Penney, Dallas, Fort Worth, Teksas bölgesindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlara hibeler sunmaktadır. Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar orduya veya gazilere hizmet etmeli, açlığa veya eğitime odaklanmalı veya sağlık ve refah ile ilgili bir misyona sahip olmalıdır.

Johnson & Johnson  –  Johnson & Johnson’ın kurumsal hayırseverlik çalışmaları, annelerin, bebeklerin ve çocukların sağlığını iyileştirmeye odaklanır. Ayrıca HIV / AIDS’in önlenmesi, kronik durumlar için tedavi ve sağlık iş gücüne destek veriyorlar.

Macy’ler –  Macy’s ve Bloomingdale’in ana odak alanları: sanat ve kültür, eğitim, HIV / AIDS bilinci ve önlenmesi ve kadınların sorunları (sağlık ve aile içi şiddet dahil). Geçen yıl, 5.000’in üzerinde kar amacı gütmeyen kuruluşa 27 milyon dolar bağışta bulundular.

Neiman Marcus  –  Gelecek sene, Neiman Marcus, bağış bağışlarının% 70’ini gençlik sanat eğitimine odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşlara katkıda bulunacak. Diğer% 30 ise diğer kar amacı gütmeyen programlara ve hizmetlere doğru gidiyor.

Nike  – Nike, çevrimiçi başvuruları yoluyla ürün bağış taleplerini kabul eder. ABD veya Hollanda dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış taleplerini kabul etmiyorlar. Ayrıca, istenmeyen nakit teklifleri veya basılı kopya bağış taleplerini kabul etmiyorlar.

Nordstrom  –  Bir Nordstrom nakit hibesine hak kazanabilmek için kar amacı gütmeyen kuruluşunuz, Nordstrom’un fonların başkalarına nasıl fayda sağlayacağını veya kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun misyonunu nasıl kullanabileceğini gösteren bir topluluktan faydalanmalıdır.

Ofis Deposu – Ofis Deposu Vakfı, misyonlarını ilerletmelerine yardımcı olmak için yerel okullara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapmaktadır. Ayrıca, işletmelerin kapılarını açmalarına ve doğal bir felaketten sonra ayaklarına geri dönmelerine yardımcı olur.

Reebok  –  Reebok Vakfı, Boston, Massachusetts bölgesindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlara hibeler sunmaktadır. Ayrıca, hayırsever çabalarına genç insanlara fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan en iyi olmaları için ilham vermeye odaklanırlar.

Hedef –  Hedef, sanat hibeleri, sosyal hizmetler hibeleri, kamu güvenliği hibeleri ve eğitim hibeleri sunar. Bu hibelerin bazıları, yalnızca yedi ilçe Minneapolis / St. Paul, Minnesota bölgesi. Genel işlemler için hedef hibeler kullanılabilir.

Walmart  –  Walmart, 250 ila 2,500 ABD Doları arasında değişen topluluk hibeleri sunar. Kar amacı gütmeyen kuruluşların, takvim başvurularının sonuna kadar çevrimiçi başvuruda bulunmaları gerekir. Kuruluşlar her yıl 25 adede kadar hibe talebinde bulunabilir.

HAVAYOLLARI

Alaska Havayolları –  Alaska Havayolları tıbbi ve acil araştırmalara, sosyal ve toplum hizmetlerine, eğitim kurumlarına ve sanat ve kültür kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunmaktadır. Kuruluşlar istedikleri zaman çevrimiçi başvuruları yoluyla başvurabilirler.

American Airlines –  American Airlines hayırsever çabalarını dört alanda yoğunlaştırmayı seçti: çocuklar ve aileler, meme kanseri araştırmaları, askeri ve gaziler ve afet yardımı. Ayrıca askeri üyeler ve aileler için ücretsiz uçak bileti sağlarlar.

Delta Airlines –  Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz Delta Airlines’dan bir bağış talep etmek istiyorsa, evrakları en az 6 hafta önceden göndermeniz gerekir. Kuruluşlar ayrıca bağış toplama etkinlikleri ve projeleri için parasal sponsorluk talep edebilir.

Frontier Airlines –  Hayırsever bağış istemek isteyen Frontier Airlines’ın Frontier Airlines’dan en az 6 hafta önceden talepte bulunması gerekmektedir. Kiliseler, çalışma grupları, siyasi örgütler, okullar ve spor takımları hibe için uygun değillerdir.

JetBlue – JetBlue Airlines, çok çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlar için sponsorluk taleplerini kabul eder. Kar amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama etkinliklerinden veya ihtiyaçlarından en az 3 ay önce bir talepte bulunmaları gerekir. İşlem 8 ila 10 hafta arasında sürer.

Southwest Airlines –  Southwest Airlines hibesi için bağış talepleri, fon sağlama ihtiyacından en az 60 gün önce sunulmalıdır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar yılda yalnızca bir kez başvurabilir ve yalnızca ABD merkezli kuruluşlar başvuru yapabilir.

Spirit Airlines –  Spirit Airlines, hayırseverliğini sağlık / tıp alanları, eğitim ve ordu ile ilgilenen etkinlikler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara odaklıyor. İstekler, etkinlik veya ihtiyaçtan 8 hafta önce sunulmalıdır. Online açık artırmalara bağış yapmazlar.

United Airlines –  United Airlines, ayni bağışlar yaparak, çalışanların gönüllülüğünü teşvik ederek ve nakit hibeleri dağıtarak (sınırlı olarak) topluluklarında fark yaratıyor.

TEKNOLOJİ

Adobe –  Adobe düzenli olarak yazılım ve diğer teknoloji ürünlerini kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlamaktadır. Adobe’ye göre, “ürün bağışları [kâr amacı gütmeyen kuruluşların] sosyal nedenlerinin görünürlüğünü artıran çekici, görsel açıdan zengin hikayeler geliştirmelerini sağlıyor.” 4 yıl içinde 215 milyon ABD doları tutarında ürün bağışladılar.

Best Buy –  Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz Best Buy’tan bir hibe almakla ilgileniyorsa, uygun olup olmadığınızı belirlemek için önce çevrimiçi bir sınav tamamlamanız gerekir. Best Buy, hibeleri yalnızca teknolojik okuryazarlığı desteklemeye odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşlara dağıtır.

Boeing –  Boeing, misyonları Boeing’in iş ve marka stratejileriyle çakışan belirli etkinliklere, organizasyonlara ve projelere bağışta bulunuyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ortaklıkla birlikte gelen faydaları açıklamalı ve Boeing markası için olumlu poz vermelidir.

Cisco –  Cisco iki tür nakit destek sunmaktadır: Küresel Etki Nakit Desteği ve Silikon Vadisi Etki Nakit Desteği. Bu hibelerden herhangi biri için başvuruda bulunan kuruluşlar, 501 (c) (3) statüsünün kanıtını sağlamalı ve başvurularını çevrimiçi olarak sunmalıdır (kağıt başvurular kabul edilmez).

Dell –  Dell, uygun olmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara hem bağış hem de kurumsal sponsorluklar sunar. Tüm teklifler Dell’in çevrimiçi portalı üzerinden sunulmalı ve 4-6 hafta içinde gözden geçirilmelidir. İstekler, Dell’in teknolojisinin etkinliğe nasıl entegre edileceği hakkında bilgi içermelidir.

GE –  General Electric, istenmeyen bağış taleplerini kabul etmemektedir. Bunun yerine, görevi hayırsever hedefleriyle aynı hizada olan örgütleri seçiyorlar. GE küresel sağlık, ekonomik büyüme, girişimcilik ve eğitime odaklanmaktadır.

Google –  Google’ın geniş bir hayırsever girişimi vardır. Kuruluşların fikirlerini yerden almasına yardımcı olmak için tohum fonu sunarlar. Ayrıca, teknoloji, kodlama ve bilgisayarlarla ilgilenen bireylere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara çeşitli hibe ve fırsatlar sunmaktadır.

HP –  HP her yıl çok fazla hibe talebi aldığı için, onlardan bağış almaya hak kazanan kar amacı gütmeyen kurumları stratejik olarak seçmektedir. Sponsorlukları sürdürülebilirlik girişimleriyle uyumludur, ancak istenmeyen bağış taleplerini kabul etmemektedirler.

IBM –  IBM tipik olarak hibeleri uzattıkları kar amacı gütmeyen kuruluşları alır ve istenmeyen hibe tekliflerini teşvik etmezler. Çevre, ekonomik gelişme, sağlık ve okuryazarlığa odaklanan kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağışta bulunuyorlar.

Intel –  Intel, ulusal hibeler ve topluluk hibeleri için finansman sağlar. Matematik, fen ve mühendislik eğitimini ilerletmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlara odaklanırlar. Intel, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ayni veya ürün bağışı yapmaz.

Microsoft – Microsoft, uygun olmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve ABD merkezli kitaplıklara ücretsiz yazılım ve diğer tür bağışlar sunmaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar eğitim, yoksulluk, sosyal refah, kültür koruma, insan hakları veya çevreye odaklanmalıdır.

Samsung  –  Samsung’un filantropinin üç odak alanı eğitim, sağlık ve çevresel sürdürülebilirlik. Ayrıca bilim ve teknoloji ile ilgilenen kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek olmak için birkaç yerel hibe ve burs sunmaktadırlar.

Sony  –  Sony, bağış taleplerini sanat, az çalışan genç insanlar ve çevreyi destekleyen kar amacı gütmeyen kuruluşlara yoğunlaştırıyor. Sony’nin hibe programı, insanların yaratıcı ve bilimsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan kuruluşları finanse eder.

Verizon –  Verizon, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yalnızca davetle hibe verir, ancak kar amacı gütmeyen kuruluşların uygunluk durumlarını belirlemek için Topluluk İlişkileri Yöneticisi ile iletişim kurabilir. Verizon, bağış taleplerini eğitim, sağlık ve enerji yönetimi konularında yoğunlaştırıyor.

Some of the donors in the world: (For information only) (Original language)

RETAILERS – DONATION

Amazon – Amazon offers several different grant options for nonprofits. They offer Kindles to underserved communities, give back to organizations through Amazon Local Love, and donate to nonprofits that aid in disaster relief.

American Eagle – American Eagle donates $25 gift cards to high school and college-sponsored events that have a charitable motive. They also make financial grants to select nonprofits that focus on conservation, women’s health, and youth empowerment.

Costco – Costco’s donation program is specifically directed at nonprofits that focus on kids, education, or health and human services. The organization must also be in the same neighborhood as a Costco store.

Dick’s Sporting Goods – Dick’s Sporting Goods offers cash donations and sponsorships to sports teams and leagues as well as outdoor recreational organizations in communities where they have a presence.

eBay – eBay makes donations to nonprofits through its “eBay for Charity” program. Sellers can choose to donate a portion of their item sales to certain nonprofits. Nonprofits can also host their online auctions on eBay’s site.

Gap – Gap offers matching grants, volunteer grants, and board service grants to nonprofits whenever a Gap employee donates to, volunteers with, or serves on the board of a charitable organization. Grant amounts range from $150 to $10,000.

JC Penney – JC Penney offers grants to nonprofits in the Dallas/Fort Worth, Texas, area. These nonprofits must serve the military or veterans, must focus on hunger or education, or have a mission related to health and welfare.

Johnson & Johnson – Johnson & Johnson’s corporate philanthropy efforts focus on improving the health of moms, infants, and children. They also support HIV/AIDS prevention, treatment for chronic conditions, and the healthcare workforce.

Macy’s – Macy’s and Bloomingdale’s focus their giving on their core focus areas: arts and culture, education, HIV/AIDS awareness and prevention, and women’s issues (including health and domestic violence). Last year, they donated $27 million to over 5,000 nonprofits.

Neiman Marcus – By next year, Neiman Marcus will contribute 70% of its charitable donations to nonprofits that focus on youth art education. The other 30% goes toward other nonprofit programs and services.

Nike – Nike accepts product donation requests through their online application. They don’t accept donation requests for nonprofits outside the U.S. or the Netherlands. They also don’t accept unsolicited cash proposals or hard copy donation requests.

Nordstrom – In order to be eligible for a Nordstrom cash grant, your nonprofit must benefit a community where Nordstrom has a presence and detail how the funds will benefit others or further your nonprofit’s mission.

Office Depot – The Office Depot Foundation donates to local schools and nonprofits to help them further their missions. They also help businesses open their doors and get back on their feet after a natural disaster.

Reebok – The Reebok Foundation offers grants to nonprofits that are in the Boston, Massachusetts, area. They also focus their charitable efforts on inspiring young people to be their physical, mental, and social best.

Target – Target offers arts grants, social services grants, public safety grants, and educational grants. Some of these grants are only offered to nonprofits in the seven-county Minneapolis/St. Paul, Minnesota area. Target grants can be used for general operations.

Walmart – Walmart offers community grants that range from $250 to $2,500. Nonprofits must submit online applications by the end of the calendar year. Organizations can submit up to 25 grant requests each year.

AIRLINES – DONATION

Alaska Airlines – Alaska Airlines makes donations to medical and emergency research, social and community services, educational institutions, and arts and culture nonprofits. Organizations can apply at any time via their online application.

American Airlines – American Airlines has chosen to focus their philanthropic efforts in four areas: kids and families, breast cancer research, military and veterans, and disaster relief. They also provide free airfare for military members and families.

Delta Airlines – If your nonprofit wants to request a donation from Delta Airlines, you’ll need to submit the paperwork at least 6 weeks in advance. Organizations can also request monetary sponsorships for fundraising events and projects.

Frontier Airlines – Nonprofits that want to ask for charitable donations from Frontier Airlines must submit a request a least 6 weeks in advance. Churches, labor groups, political organizations, schools, and sports teams are not eligible to apply for a grant.

JetBlue – JetBlue Airlines accepts sponsorship requests for a wide variety of nonprofit organizations. Nonprofits must submit a request at least 3 months before their fundraising event or need. The process takes anywhere from 8 to 10 weeks.

Southwest Airlines – Donation requests for a Southwest Airlines grant must be submitted at least 60 days in advance of the fundraising need. Nonprofits can only apply once a year, and only U.S.-based organizations are eligible to apply.

Spirit Airlines – Spirit Airlines focuses its philanthropy on events and nonprofits that deal with health/medical fields, education, and the military. Requests must be submitted 8 weeks before the event or need. They do not donate to online auctions.

United Airlines – United Airlines makes a difference in their communities by making in-kind donations, encouraging employee volunteerism, and by distributing cash grants (on a limited basis).

TECHNOLOGY – DONATION

Adobe – Adobe regularly donates software and other technology products to nonprofits. According to Adobe, their “product donations enable [nonprofits] to develop compelling, visually rich stories that increase the visibility of their social causes.” In 4 years, they donated $215 million in products.

Best Buy – If your nonprofit is interested in receiving a grant from Best Buy, you’ll first need to complete an online quiz to determine your eligibility. Best Buy only distributes grants to nonprofits that focus on promoting technological literacy.

Boeing – Boeing donates to specific events, organizations, and projects whose missions coincide with Boeing’s business and brand strategies. Nonprofits must explain the benefits that come with the partnership and give positive exposure for the Boeing brand.

Cisco – Cisco offers two types of cash grants: the Global Impact Cash Grant and the Silicon Valley Impact Cash Grant. Organizations that apply for either of these grants must provide proof of their 501(c)(3) status and must submit their application online (paper applications not accepted).

Dell – Dell offers both charitable donations and corporate sponsorships to eligible nonprofits. All proposals must be submitted through Dell’s online portal and are reviewed within 4-6 weeks. Requests must contain information about how Dell’s technology will be integrated into the event.

GE – General Electric does not accept unsolicited donation requests. Instead, they select organizations whose mission aligns with their philanthropic goals. GE focuses on global health, economic growth, entrepreneurship, and education.

Google – Google has a broad range of philanthropic initiatives. They offer seed funding to help organizations get their ideas off the ground. They also offer several grants and opportunities to individuals and nonprofits interested in technology, coding, and computers.

HP – Since HP receives so many grant requests each year, they strategically select the nonprofits who are eligible to receive a donation from them. Their sponsorships align with sustainability initiatives, but they do not accept unsolicited donation requests.

IBM – IBM typically picks the nonprofits that they extend grants to, and they don’t encourage unsolicited grant proposals. They make donations to nonprofits that focus on the environment, economic development, health, and literacy.

Intel – Intel provides funding for national grants and community grants. They focus on nonprofits that seek to advance math, science, and engineering education. Intel does not make in-kind or product donations to nonprofit organizations.

Microsoft – Microsoft offers free software and other types of in-kind donations to eligible nonprofits and U.S.-based libraries. Nonprofits must focus on education, poverty, social welfare, culture preservation, human rights, or the environment.

Samsung – Samsung’s three focus areas of philanthropy are education, healthcare, and environmental sustainability. They also offer several local grants and scholarships to support nonprofits that deal with science and technology.

Sony – Sony focuses its donation requests on nonprofits that support the arts, underserved young people, and the environment. Sony’s grant program funds organizations that help people develop creative and scientific skills.

Verizon – Verizon offers grants to nonprofits by invitation only, but nonprofits can contact a Community Relations Manager to determine their eligibility. Verizon focuses its donation requests on education, healthcare, and energy management.

HOTELS AND RESORTS – DONATION

Best Western – Best Western focuses on three areas of philanthropy: poverty relief, education, and disaster relief. They work with networks like World Vision and Kiva to help families and kids in underprivileged countries and communities around the world.

Choice Hotels – Choice brand hotels have partnered with the Boys and Girls Clubs of America to help young people across the country enhance their local communities. They also distribute financial matching gifts via the Choice Hotels International Foundation.

Disney – Last year alone, Disney donated more than $330 million to nonprofits that assist children and their families. Disney demonstrates their support through cash grants, in-kind donations, and public service announcements.

Hilton Worldwide – Nonprofits can submit their grant applications to Hilton’s Contributions Review Committee. The application requires basic information, a project budget and timeline, and details about the project’s expected achievements.

Host Hotels – Host Hotels allows their employees to choose which charity they would like to donate to each and every month. They also support over 125 community investments that are also selected by their employees.

InterContinental Hotels Group – InterContinental accepts donation requests from nonprofits that focus on environmental sustainability, economic opportunity, and disaster relief. The IHG Foundation also helps local communities and focuses on sustainability.

Marriott – Marriott accepts donation requests from organizations that focus on one or more of the following areas: shelter and food, the environment, readiness for hotel careers, children, global diversity and inclusion. Requests must be made online.

SeaWorld – SeaWorld has partnered with charities that focus on healthcare and animals. Specifically, they donate to hospitals, organizations that serve kids with disabilities, and animal shelter and rescue groups. 

Universal – Universal primarily donates theme park tickets to nonprofits that focus on youth education, community development, and coincide with Universal’s core values. All applications must be made online within a few months of the need.

Wyndham Worldwide – Wyndham Worldwide focuses on three areas of philanthropy: conservation, education, and wellness. Within each of these three categories, Wyndham contributes to events and nonprofits like the Christel House, the Special Olympics, and more.

RESTAURANTS AND FOOD – DONATION

Albertson’s – If a nonprofit wants to ask Albertson’s for a donation, they must make the donation request at least 8 weeks before the event or fundraising need. Nonprofits must provide details about their organization as well as the fundraising event.

Burger King – While each Burger King franchise owner is in charge of handling their restaurant’s specific donation requests, the company as a whole has a “Benefit Night” program where 20% of all sales from a particular night will go toward a nonprofit or school.

Chick-fil-A – Chick-fil-A donates surplus food to local shelters and soup kitchen through their “Chick-fil-A Shared Table” program. They also help victims and first responders during and after natural disasters. Individual restaurants also host fundraising and benefit nights.

Coca Cola –  All donation requests for Coca Cola must be submitted online. Nonprofits can apply year-round, and there is no dollar limitation for these community grants. Nonprofits can also request product donations from Coca Cola.

Darden Restaurants – Since the mid 1990s, Darden Restaurant Group (which includes restaurants such as Olive Garden, Bahama Breeze, and LongHorn) has donated more than $82 million in grants to nonprofit organizations.

Dunkin’ Donuts – Dunkin’ Donuts’ “The Joy In Childhood Foundation” helps sick and hungry children across the country. They have donated over $11 million to hundreds of national and local charities all across the United States.

The Fresh Market – The Fresh Market has a quarterly budget for in-kind or product donations. Each store also provides regular donations to food banks in their area. They also have strategic partnerships with several national nonprofits.

General Mills – General Mills focuses their philanthropy on three areas: increasing community food security, the sustainability of agriculture, and protecting natural resources. General Mills also runs the Box Tops for Education program.

Kroger – Organizations can make donation requests to Kroger or any of their partner grocery stores. Nonprofits must be involved in one of the following focus areas: hunger relief, women’s health, education, the environment, or diversity.

McDonald’s – Through the Ronald McDonald House Charities, McDonald’s supports families and children all over the country. Their Courtesy Corporation supports local communities by donating to events that correspond with McDonald’s core values.

Pepsi – In the past 10 years, Pepsi has donated nearly a billion dollars in cash grants and product donations. They primarily make grants to nonprofits that focus on encouraging healthy lifestyles, improving the availability of affordable nutrition, and the environment.

Publix – If your nonprofit is interested in a grant or sponsorship from Publix, you must mail or fax your request at least a month before you need the funds. Publix only supports organizations that focus on young people, education, and homelessness.

Starbucks – As of last year, the Starbucks Foundation changed their grant system to an invitation-only style. Starbucks now selects their grant recipients based on how much impact they think the grant will have in that nonprofit’s area.

Subway – Subway’s corporate social responsibility efforts span from environmental leadership and sustainable sourcing to nutritional leadership and sponsorships and donations. They will accept online donation requests from schools and nonprofits.

Walmart – Walmart offers community grants that range from $250 to $2,500. Nonprofits must submit online applications by the end of the calendar year. Organizations can submit up to 25 grant requests each year.

Whole Foods – Nonprofits are encouraged to make donation requests to the Whole Foods Market closest to their organization. Whole Foods asks that organizations submit applications within 8 weeks of the fundraising need.

OIL AND ENERGY – DONATION

ExxonMobil – ExxonMobil contributes to organizations that they’ve worked with in the past. They focus on helping local organizations, as well as nonprofits across the world with education-, healthcare-, and environmental-related causes.

Valero – The Valero Energy Foundation contributes an average of $16 million to support local organizations of various causes, including education, healthcare, arts and culture, and basic needs.

Chevron – Chevron helps nonprofits with causes related to education and healthcare. They’ve invested over $80 million in education worldwide with their Fuel Your School program that helps teachers and schools receive the funds they need for supplies.

Marathon Petroleum – The Marathon Petroleum Corporation believes in promoting and investing in the health and vitality of the communities they operate in. They help local organizations in Ohio, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, and Texas.

Conoco Phillips – Conoco Phillips accepts donation requests from April 1 to July 31 of every year. This oil and gas company will support organizations that align with one of their four giving categories: education, health and safety, natural resources, and civic and arts.

Chesapeake Energy – Chesapeake Energy partners with organizations that focus on four core areas — STEM education, environment, emergency and disaster response, and community development. Organizations can request financial contributions or in-kind donations.

American Electric Power – American Electric Power (AEP) sponsors special programs to encourage economic growth and improved education for private and public schools. To qualify for a contribution, your nonprofit must be located in one of AEP’s service territories.

Duke Energy – Duke Energy has three investment priorities: education, environment, and community impact. The Duke Energy Foundation has given over $30 million in charitable grants and continues to support organizations.

Dominion – Awarding each nonprofit an average of $8,000, Dominion offers grants to organizations primarily in the areas they service. They have a special program — The Environmental Education and Stewardship grants program — where they contribute specifically to public and private schools.

BP – The BP Foundation offers support to organizations with missions in STEM education, economic development, environmental issues, and humanitarian relief. However, they only support requests submitted by BP businesses.

CHILDREN’S TOYS – DONATION

Brilliant Sky Toys and Books – Brilliant Sky Toys and Books accepts in-kind donation requests from organizations for events and projects. Your nonprofit can either apply online or in-store.

Mattel – Mattel accepts toy donation requests from January 1 to September 30 every year. Eligible organizations must serve children in the US. However, Mattel doesn’t accept requests from schools or universities, daycares, or religious organizations.

Toys”R”Us – The Toys”R”Us Children’s Fund provides support to organizations in the communities that they service. They offer in-kind donations, as well as monetary contributions.

LEGO – LEGO supports organizations and projects that promote children’s play, learning, and creativity and support marginalized and vulnerable children. LEGO doesn’t give financial contributions; all their donations are in the form of in-kind gifts.

Crayola – The Crayola Cares program helps fund organizations that serve arts, education, health and welfare, and civic affairs. Organizations must be located in Pennsylvania or New Jersey.

Build-A-Bear – The goal at Build-A-Bear is to inspire kids to be helpful, empowered, accepting, and respectful team players. They give in-kind donations and grants between $5,000 and $50,000.

JAKKS – The JAKKS Cares Foundation focuses on contributing to organizations that serve underprivileged children, families following natural disasters, and holiday and back-to-school giving programs.

Hasbro – Hasbro created the Gift of Play program to support nonprofit organizations that provide care for children, including hospitals and shelters. However, they do not accept unsolicited donation requests.

AUTOMOBILE MANUFACTURERS – DONATION

General Motors – The purpose of the General Motors Foundation is to promote economic growth around the world through STEM education, vehicle and road safety, and sustainable communities. They offer support in the form of disaster relief and community grants.

Ford Motor Company – Ford Motor Company has invested a total of over $1.5 billion to organizations in need. Nonprofits with causes relating to community life, education, and motor safety are welcome to apply.

Toyota – The Toyota USA Foundation wants to enhance the quality of education, and supports nonprofits with similar missions. When the foundation’s board reviews an application, they look for significant need, innovation and creativity, and the program’s ability to measure results.

Nissan – The Nissan Foundation has awarded 27 nonprofits a total of $700,000 in grants and still continues to support nonprofits with missions that center around cultural diversity, education, and arts.

Honda The American Honda Foundation was established to help the local communities where Honda resides. Honda supports organizations who are imaginative, creative, forward thinking, and innovative.

BMW – BMW supports organizations that focus on education and culture. To apply for a corporate sponsorship, your nonprofit needs to be serving the communities where BMW associates live and work.

Chrysler – The Fiat Chrysler Automobiles Foundation assists organizations with missions in youth development, education, military and veteran assistance, and community service. However, applications for funding are accepted by invitation only.

Mercedes-Benz – Mercedes-Benz supports the communities it operates in by giving grants to education-related causes, as well as organizations that focus on sustainability and military support.

 

TURKEY DONATION

Turkey Book Donation:

Turkey Testament:

Turkey Donation in Kind:

Turkey Cash Donation:

Turkey Real Estate Donation:

Turkey Vehicle Donation:

Turkey Sponsorship:

Etiketler

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Kütüphane kurmak ne kadar olur?
    Kişisel kütüphane kaç lira?
    Özel kütüphane Kurulum yapılıyor mu?
    Yurt dışından ödeme yapılıp, Adıma kütüphane açılabilir mi?
    Almanya’dan kütüphane açmak için ne yapabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı